Huta Szkła Kryształowego „Sudety”

W Szczytnej leśne huty szkła działały już w okresie średniowiecza. Podstawy hucie „Sudety” dała huta założona w Batorowie w 1770 r. 
W 1827 r. zakupiona została ona przez Leopolda von Hochberga, którego działania doprowadziły do modernizacji i dalszego rozwoju zakładu.

„Sudety” początkowo specjalizowały się w szkle gospodarczym, preferowano produkcję nieskomplikowanych wzorów, skromnych
w kształcie i kolorze. Pod koniec lat 60. XIX w. opanowano w hucie produkcję dwuwarstwowego szkła typu antico.

Po 1945 r. z hutą współpracowało wielu artystów, projektując szkła unikatowe oraz seryjne.

W 1959 r. w szczytnieckim zakładzie swoją pracę dyplomową wykonał Zbigniew Horbowy, który następnie od 1959 do 1974 r. kierował Ośrodkiem Wzornictwa. Innymi znanymi artystami pracującymi w hucie byli: Józef Górski (w latach 1966–1968) oraz Stefan Sadowski – od 1968 r. projektant, a między 1975 a 2008 rokiem kierownik zakładowego Ośrodka Wzornictwa. Z „Sudetami” związani byli także Ewa Gerczuk-Moskaluk oraz Zygmunt Janota, pracujący tam przez krótki czas.

Do lat 90. produkcja opierała się na szkle sodowym i ołowiowym. Pod koniec działalności zakład produkował wyłącznie wyroby kryształowe – dmuchane, prasowane ręcznie i automatycznie, o bogatym wzornictwie. Huta została zlikwidowana w 2014 r., a następnie rozebrana.

Projektanci związani z hutą: Ewa Gerczuk-Moskaluk, Józef Górski, Zbigniew Horbowy, Zygmunt Janota, Stefan Sadowski