Krośnieńskie Huty Szkła

Krośnieńskie Huty Szkła, wejście główne, Krosno, 2011
Krośnieńskie Huty Szkła, wejście główne, Krosno, 2011.

W 1923 r. przedstawiciele spółki akcyjnej Polskie Huty Szkła z Krakowa zakupili w Krośnie tereny pod budowę huty szkła. Została ona otwarta w styczniu 1924 r. Pracę w niej znalazło 1200 osób.

Po wybuchu wojny w 1939 r., huta otrzymała niemiecki zarząd. Produkcja, przerwana na czas działań wojennych, szybko została wznowiona. Zatrudnienie wynosiło 600 osób. Produkowano szkło gospodarcze, oświetleniowe, a nawet kryształy.

9 września 1944 r. wycofujące się niemieckie oddziały podpaliły hutę, wywożąc wcześniej maszyny, wyroby, niszcząc surowce
i infrastrukturę. Z inicjatywy pracowników huty, została ona szybko odbudowana. Produkcję wznowiono 20 stycznia 1945 r.

Prowadzone prace modernizacyjne, budowlane i adaptacyjne, umożliwiały rozwój huty – wzrastała liczba zatrudnionych (360 osób w 1948 r.; 860 osób w 1956 r.) i produkcja (1151 ton wyrobów w 1953 r.; 1833 tony w 1958 r.).

W styczniu 1958 r. decyzją rządu utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Krośnieńskie Huty Szkła”. Uruchomiono malarnię, przyzakładową szkołę szklarską i nowo wybudowane zakłady: Hutę Szkła Technicznego „Polanka”, 1958; Hutę Szkła Gospodarczego „KROSNO II”, 1962. W następnych latach do przedsiębiorstwa włączono Hutę Szkła Technicznego w Jaśle, 1967; Hutę Szkła Gospodarczego „KROSNO III”, 1970; Zakład Włókna Szklanego, 1971.

W 1990 r. zakład został sprywatyzowany i pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych jako jedna z pierwszych pięciu prywatyzowanych spółek rynku krajowego.

W 2001 r. powstała Grupa Kapitałowa Krosno, w skład której weszły Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A., Huta Szkła w Jaśle
Sp. z o.o. oraz Huta Szkła Gospodarczego „Blowex-Tarnów” S.A.

W marcu 2009 r. Sąd Rejonowy w Krośnie ogłosił upadłość Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. Syndyk kontynuował działalność produkcyjną, przygotowując majątek do sprzedaży.

W 2016 r. Krośnieńskie Huty szkła kupiła spółka Krosno Glass należąca do południowoafrykańskiego funduszu inwestycyjnego Coast2Coast.
W 2019 r. właścicielem Krosno Glass został dotychczasowy prezes zakładu, Paweł Szymański.

Krośnieńska huta szkła jest nieprzerwanie od 1923 r. jednym z największych producentów szkła użytkowego w Polsce, a także cenionym dostawcą na ponad 60 światowych rynkach. Wizytówką huty jest szkło formowane tradycyjną metodą ręczną. Krośnieńskie szkło często nazywane jest „bezołowiowym kryształem”.

Projektanci związani z hutą: Olga Frankiewicz, Marian Fugiel, Anna Grabowska-Szczur, Bolesław Grzegorczyk, Jan Kosiński, Bronisław Makulski, Jadwiga Maraj, Jerzy Maraj, Wanda Niedzielska, Wszewłod Sarnecki, Jan Siedlecki, Janina Szopa, Maria Wierdak